MojeID

Co je MojeID

MojeID je služba, která dovoluje uživatelům zřídit si a centrálně spravovat svoji internetovou identitu (soubor osobních údajů – například jméno, příjmení, emailová adresa, telefon a další, doplněný o přihlašovací metody a údaje). S takovou identitou se pak uživatelé mohou přihlašovat na webových stránkách, které službu mojeID podporují, bez nutnosti registrace a nastavování uživatelského jména a hesla. MojeID si klade za cíl na jedné straně usnadňovat uživatelům pohyb po Internetu a na straně druhé provozovatelům webových služeb přivádět ověřené uživatele. Byla spuštěna 26. října 2010 správcem národní domény .cz, sdružením CZ.NIC.

Stupně ověření

Služba má tři stupně ověření.

1. stupeň - ověření pomocí E-mailu, a pomocí SMS
Při registraci služby se zadává e-mail, na který přijde PIN1, a telefonní číslo, na které bude zaslán PIN2. Zadáním těchto dvou PIN kódů je základní ověření identity ukončeno a záleží na uživateli, zda přistoupí na další stupně zvyšující důvěryhodnost identity založeného účtu.

2. stupeň - ověření doručovací adresy
Pozemní poštou na uvedenou adresu přijde PIN3, po vložení tohoto kódu do profilu získává uživatel 2. stupeň verifikace

3. stupeň - validace kontaktu - toto je nejvyšší stupeň ověření
K tomuto ověření je potřeba buď osobní návštěva s platným dokladem totožnosti, nebo zaslaná žádost o vallidaci kontaktu podepsaná digitálním certifikátem (elektronický podpis), případně zaslaná žádost o validaci kontaktu s úředně ověřeným podpisem.

workon.cz a MojeID

Ačkoliv není zatím registrace pomocí mojeID povinná, doporučujeme využití této služby, z důvodu zvýšení důvěryhodnosti (v případě registrace pomocí mojeID je tato informace jasně viditelná pro všechny uživatele pomocí ikony mojeID) a také pro zvýšení právní jistoty uživatelů v případě nejvyššího stupně ověření (validace).